Album No.1

 

North Italy 

Album No.2

 

San Francisco
 

Album No.3

 

Academy of Sciences 

KIRSAL ÜTOPYALAR

OLMAYAN YERDEN HABERLER

Kentsel tükeniş sonrası uygarlık için yeni mekân arayışlarındaki en önemli alternatif olan kırsal alanlar sahip olduğu kültürel birikim birlikte yaşama alışkanlığı, doğa ve yer ile kurulan ilişkiler anlamında göz ardı edilemeyecek bir birikim barındırmaktadır. Özellikle şark medeniyetlerinde kültürel birikimin özünü oluşturan kırsal yaşam daha farklı bir toplumsal örgütlenmede geliştirilmeye müsait ilişkilere sahiptir.


İlk olarak 1890’da William Morris’in kaleme aldığı ‘‘Olmayan Yerden Haberler’’ ile kırsal alan ilk defa ideal yaşam alanı olarak tasvir edilmiştir. Morris bu kitabında doğayla bütünleşik, eşitlikçi, devletsiz bir toplum tasavvur etmiştir. Kitapta herkesin ulaşmak istediği, insanların özgürce hareket ettiği bir ütopya yaratır. Sanayileşmenin yerini toplumsal zanaat ekonomisinin aldığı özgürlükçü sosyalist bir topluma ilişkin ikna edici bir uzak görüşlülük sunar. Daha sonra kaleme alınan modern ütopya örneklerinden Ursula K. Le Guin’in ‘Mülksüzler’i, Marge Piercy’nin Zamanın Kıyısındaki Kadın’ı her ne kadar farklı konulara odaklanmış olsalar da kırsal veya ekolojik yaşama dair aldıkları tavır Morris’den farklı değildir.