39121846_1975410546082214_17358229383277

 

arcadıa
Yürütücüler: ayşegül çakan, serra çakır

 

Klasik mekânsal ütopyalar ideal yaşam biçimlerine işaret etmek üzere düzenli, türdeş, tekdüze, denetimi kolay ve vatandaşlarının yaşantılarını katı şekilde belirleyen kentsel mekânlar olarak belirmektedir. Kırsal ütopya kavramı ise, kırsallık olgusunun insan doğası, müştereklik, toplumsallık gibi organik yapılarla özdeşliği sayesinde klasik ütopyalardaki düzen ve denetim kültüne karşın daha esnek bir yaşam kurgusunu çağrıştırmaktadır. Kırsal bölgelerin yönetsel denetim mekanizmalarından daha az etkileniyor oluşu, içinde yaşayan bireylere özgürleşme ve kendi kimliğini gerçekleştirme imkânı sunacaktır. Kırsal cennet anlamına gelen Arcadia kelimesini şemsiye bir kavram olarak başlık edinen atölye, ütopya olgusunu özgürleştirici bir hayal kurma edimi olarak ele alacaktır. Arcadia, klasik ütopyalardan farklı olarak toplumsal düzene mekan aracılığıyla hükmedildiği ideal, yeknesak bir ütopya kurgusunu vücuda getirmek yerine, Ulamış köy halkının, köyün ritüelleri ve yaşam şekline uyumlu şekilde türetebileceği bir sonuç ürünü, atölye katılımcıları ile birlikte düşlemeyi ve inşa etmeyi hedeflemektedir. Arcadia, Ağalar Deresi boyunca gelişmiş olan Ulamış Köyü’nde dere yatağı ve etrafında çalışmayı, ilk etapta katılımcılar ile bu bölgeyi analiz ederek bölgenin potansiyellerini ve problemlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Analiz çalışmaları serbest teknikle hazırlanacak görsel köy temsilleri(foto-kolaj, kesit, serbest el çizimi) üzerine katılımcıların hayallerini içeren katmanların kolaj tekniği ile uygulanması aracılığıyla elde edilecektir. Analiz çalışmaları ve tartışmalarının ardından uygulanmasına karar verilen fikir(ler) yerinde tasarlanacak ve inşa edilecektir.