atilla beksaç.jpg

Tasarım Köyü İzmir 2018 Söyleşileri:


Atilla Beksaç

Lanthimos’tan Tati’ye Uzanan Hat: Avrupa Sineması’nda 20.yy Dönümünden Günümüze Mimari ve Kırsal Dikotomik İmgelem Üretimine Eleştirel Bakış

17 Eylül 2018, 20:00
Ulamış Köyü / Seferihisar 

Attila Beksaç, mimarlık ve sanat praksis ile teorisinin yanı sıra , grafik tasarım ve görsel sanatlara yönelik üretimlerde de bulunan doktora adayı bir mimar. İçinde eser miktarda ressam, grafiker, modelist barındıran eski-Yugoslavya’daki aile ortamından çıktığından bu yana Ankara, Edirne ve İtalya’daki verdiği kimi aralar dışında epeydir üretimlerini İstanbul’da sürdürmekte. Mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Uğur Tanyeli danışmanlığında 2017 Ağustos’unda “Kosova’da Ulusun İnşası ve Karşı-kamusallaşma Mekanlarının Üretimi” isimli yüksek lisans tezini tamamladı. Bir dark roast espresso tutkunu, illüstrasyon/eskiz blog istifçisi ve şehir izlenimciliği olarak tanımladığı rutin semt gezi senslarıyla mimarlık klişelerinden kimilerini teğet geçmekte. Mimarizm, Arkitera, Mimarist, ONUP gibi yayın; ve diğer kimi atölye, deneysel işler ve forum/panel gibi ulusal ve uluslararası mimari ve tasarımsal etkinlikler ağı içerisinde çokça yer almakta. Denemelerini yaklaşık altı yıldır “inceliklerin kalınlıkları” ismini verdiği blogunda yayınlamakta. İçinde tasarım, mimarlık ve kent kuram ile praksisini bir araya getirdiği “cool.lab” isimli yeni mimarlık insiyatifi/işbirliği bünyesinde üretimlerine devam etmektedir.

Söyleşi dışarıdan katılıma açıktır.