BAĞ

 

Yürütücü: Tuba Doğu

 

Katılımcı Sayısı: 10

 

''Bağ, ilişkileri ele alan, onları bütünleyen, bir araya getiren, yeniden yorumlayan ve gerektiğinde koparandır. En az iki tarafı, oluşu, durumu etkiler. Primitiften karmaşığa doğru uzanarak tarafları birbirine göre konumlandırır. Tek taraflı ya da çift taraflı, akışa hizmet eder. Bu bağlamda sosyal ve mekansal ilişkilerin görünmeyen yapıştırıcısıdır. İlişkiler ağına hizmet eden bu bağlar kırsal bağlamda yorumlandığında ise fiziksel, algısal, duyusal ve mekansal karşılaşmaların bütününe tekabül eder.''

Düzce kırsalındaki sosyal ve mekânsal bağların keşfi üzerine yapılandırılan atölyede, belirli bir bağ teması ve bu bağı oluşturan alt bağlar, alan keşfi sonrasında toplu bir beyin fırtınası etrafında kurgulandı. Keşfedilen bağ kurguları (codes) dijital ortamda deşifre (decode) edildi, ardından yeniden yorumlanarak (recode) fiziksel bir ağ örgüsü üzerinden enstalasyona dönüştürüldü. Hem mimarlık öğrencileri hem de yerel halkı bir araya getirerek sosyal bağlar bütünü mekânsal olarak yorumlandı.

 

Atölyenin sonuç ürününe buradan erişebilirsiniz.

2
2

press to zoom
14
14

press to zoom
1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
1/14