39026920_1974390076184261_89904599761871

 

[BAK]
Yürütücü: YALIM ARDIÇ

 

''Biz insanlar da doğanın parçasıyız. Kent yaşamı çeşitli nedenlerden dolayı bizi bu parçası olduğumuz bütünden koparıyor ve bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Kırsal yaşam bize parçası olduğumuz bütünle yeniden karşılaşma ve onunla tanışma vesilesi olabilir mi ?
Bu soru işaretinden hareket eden atölye, ilk etabında katılımcılarından köyün içerisinde ve mümkünse
çevresinde dolaşarak üretim sürecinde kullanacağı malzemeleri toplamalarını bekler. Bu sayede hem
köyü, doğayı deneyimlemelerini hem de tercih ettiği her nesnede bunu neden tercih ediyorum sorusu
ile kendi içine doğru küçük bir yolculuğa çıkarmayı hedefler. Malzeme toplama evresinde kendisiyle
ve doğa ile kalan katılımcı; toprak, dal, yaprak ve taş gibi nesneleri farklı bir gözle inceler, onlara
dokunurken onlarda kendinden bir parça bulabilme ihtimali bu atölyenin temel motivasyon kaynağıdır. Ayrıca ellerimizi toza, toprağa, kire, bulayarak bu nesnelerle bir şeyler üretmeleri kentteki o steril üretim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemize bir önayak olacaktır. Cynotype tekniğinde kağıt güneş ile pozlanıyor. Doğal bir ışığa bağımlı olarak üretim yapmak; aslında doğa ile ortak bir çalışma yapmak ve onunla iletişim kurmanın bir başka yolu ve kırsaldaki
üretimle benzer. Yine bu teknik, görüntü üretim tekniklerinin ilklerinden olmasından ötürü
günümüzdeki görüntü üretme pratiğinin yanında; yavaşlığıyla, zahmetiyle ve istediği özenle kent-
kırsal arasındaki ilişkiye gönderme yapacaktır.''