KARTON KİTAP

 

Bir Fotokitap Atölyesi

 

Yürütücüler: N. Toros Mutlu, Umut Altıntaş

 

Katılımcı Sayısı : 6

 

Kitap, anlatım olanakları çoğul, bütününde tekil bir nesnedir. Teknik olarak kapak, cilt, kağıt, sayfa, forma, şömiz gibi bir çok bileşeni olan, yekpare ve anıtsal bir yapıya sahiptir. Her şeyi içine sığdırabilir, her şey kitap içerisine girebilir. Kitabın çağlar boyu uğradığı fiziksel dönüşüm, içerisinde taşıdığı bilgi ile birlikte okunma biçimini ve nesnenin algısını da etkiler.

Kitap yapmak, 20. yüzyıl başlarında nesnesine dair fikirlerin uygulandığı, okumayı görsel deneyime çeviren bir üretim biçimine dönüşür. 1960’lı yıllarda ise kitap, geleneksel işlevselliğini kavramsal bir okumaya bırakır. Sanatçıların ifade aracı olur ve içerisinde bilgiyle birlikte anlamı da taşımaya başlar. Kitabın taşıdığı bilgiyi (metin ve görsel içerik) çıkardığımızda geriye kalan “boş” nesne bile bize kitaba dair birçok fikir verir; kitabın içeriği, kitabın kendisi olur. Boş bir kitaba eklenen tüm görsel öğeler ve kağıt tipi, cildi, boyutu, ağırlığı gibi tercihler kitap nesnesinin sadece biçimini vermez, içerikle olan ilişkimizi de belirler.

Bu atölyede üreteceğimiz fotokitap, fotoğrafın bir anlatım dili olarak kitabın mekânsal bütünlüğü içerisinde yer edindiği, ikisinin birlikte bir bütün olarak var olduğu mecradır. Atölyenin teması bir denklemden oluşmaktadır: X: Süreç V: Sürat T: Süre. Sizden (katılımcılardan) bu denklemi oluşturan üç farklı kavramdan bir tanesini ele alarak bir fotokitap üretmenizi isteyeceğiz.

 

Atölye Programı 27 Ağustos Cumartesi: Tanışma ve atölye yönbilgisinin (brief) verilmesi. 29-30-31 Ağustos: Üç gün süreli atölye çalışması. 1-2-3 Eylül: Serbest zaman ve atölyede üretilen kitapların basımı, cildi, hazırlanmasına ait süre. Not: Kitaplar İzmir’de etkinliğin anlaşmalı olduğu baskı merkezinde basılacaktır. 4 Eylül Pazar: Atölye sunumu

 

NOT: Katılımcıların yanlarında fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir. Bilgisayarlarında Adobe Photoshop / Lightroom ve inDesign programları kurulu olmalıdır.