KENDİLİĞİNDENLİK 

 

Yürütücü: Rafet Utku

 

Ortak atölye olarak kurgulanan atölye, kendiliğinden olan, doğanın mükemmelliğinde kaybolan, alıştığımız fakat ayrıştıramadığımız, sebebi bilinmeyen ya da keşfedilmeyen, algılarımıza giren, soyut-somut her türlü şeyin farkındalığı ve yine kendiliğinden olacak biçimde temsili üzerine kurgulanmıştır.

Vernaküler mimarinin “kendiliğindenlik” olgusunda izlenmesi, özgün ve yere ait olanın farkındalığı ve tespiti, Yer’e ait kendiliğinden oluşan lekeler üzerinden fotoğraflama ve onu takiben resmetmeyle yorumlanması, hedeflenmiştir.

Süreçte konakladığımız okulun duvarına kendiliğinden oluşan lekeler resmedilmiştir.

 

Atölyenin sonuç ürününe buradan erişebilirsiniz.

15
15

14
14

1
1

15
15

1/15