KG-Poster.jpg

 

KÖY GÜNLÜKLERİ
YürütücüLER: ECE PEK, SARP SÖZDİNLER

 

Köy Günlükleri, zamanın ve mekanın belleğini
oluşturmak amaçlı bir atölye çalışması. Katılımcıları, içinde bulundukları köyle ve günlerle ilişki kurmalarını teşvik eden, köyü ve günü oluşturan unsurlarla iletişim ve etkileşime geçmesini
sağlayacak, performansa dayalı bir süreç geçireceğiz. Katılımcıların, günde iki seans olmak üzere
(sabah-öğlen / öğlen-akşam), 5 günlük atölye süresince toplamda 10 adet günlük kayıdı tutması
bekleniyor. Kayıtlarda mecra veya araç sınırlaması yok; ses, görüntü, video, kolaj, buluntu nesne,
yazı, tipografi, illüstrasyon, animasyon, fotoğraf yardımıyla günlerin kayıtları tutulabilir. Atölyenin ilk
kuralı, herhangi bir günün çözüm yönteminin diğer günlerinkiyle aynı olmaması. Örneğin, herhangi
bir günün kayıdı fotoğraf yardımıyla çözüldüyse, geri kalan günlerden hiçbiri bir daha bu yöntem ile
çözülmemeli. İkinci ve son kural ise, hiçbir günün iş yükünün ertesi güne sarkmaması. Sadece o
günde ve o ruh haliyle çözülecek, o günün sonunda üretimi sona erecek, herhangi bir başka
zaman veya mekanda taklit etmesi mümkün olmayan çalışmalar üretilecektir. Her günün sonunda
katılımcılarla, atölye yürütücüleri bir araya gelip, grup ortamı içinde o günün kayıtlarını
inceleyecektir.
Atölye, her meslek ve yaş grubundan katılımcıya açıktır. Mezun olma şartı aranmamaktadır.
Katılımcılardan, temel araç gereçleri (kalem, makas, tutkal, vb.) getirmeleri ve bilgisayarlarında
video, görüntü ve ses montajlamaya yarayacak programların kurulu halde gelmeleri
beklenmektedir.