38975485_1974392262850709_62563384790771

 

NEDEN-NASIL
YÜRÜTÜCÜLER: BEOFFICE, BURCU SEVİNÇ, RIFAT YILMAZ, SÜLEYMAN YILDIZ

 

''Atölye katılımcıların tamamını alt yürütücü olarak görmeyi amaçlar ve onlara sorular sorarak üretimi derinleştirmeyi, farklı parametreleri irdelemeyi, sürdürülebilirlik bağlamı çerçevesinden bakmayı, yine bu çerçevede sonuç ürün koymayı hedef edinir.

Neden ütopyalarımız birer distopyaya dönüşüyor? Nasıl ütopyamızı koruyabilir-sürdürebiliriz?
Neden tüketmek üzere kodlandık? Nasıl üretimin bir parçası olabiliriz?
Neden dünyayı yıkmaya devam ederken Mars'ı kurmaya çalışıyoruz? Dünya Marsın kırsalı, bugünün distopyası ve görece yarının da ütopyası olabilir mi?

Neden ile başlayan sorunsallara nasıl ile alternatif çözüm-öneri yolları bulmayı amaçlayan atölyede ekipler öncelikle neden soruları üzerine yoğunlaşır. Tartışmalar - öneriler - yaklaşımlar -yeri tanıma - kırsala dokunma-anlama ve analizler ile ilerleyen süreç nasıl cevabı içerisinde kimi zaman kentsel ölçekte planlama yaklaşımları kimi zaman ise karakter-canavar tasarımları gibi farklı ölçeklerden ürünleri barındırır.
Tartışmalar ve analizler ekiplerce şekillenir ve her bir neden sorusu ile nasılın çözümü ikişer kişilik alt ekiplerce üstlenilir. Bu noktada, köy çocuklarının atölyeye katılması ve 2 kişilik ekiplerin alt yürütücü rolünü üstlenmesi ile daha da öğretici bir hal alır. Bu aşamada bireyler, ütopya-distopya birlikteliğini/tezatlığını varoluş ve mevcut mekan üzerinden kurgulamış olurlar ve yereli de konuya dahil ederler.
Katılımcılardan ve çocuklardan -her grup için- farklı ölçeklerde, özellikle dönüştürülebilir malzemelere, çevre yönetimine-kirliliğine değinebilmek açısından- maket yapmaları ve bunu kırsalın farklı bölgelerinde sergilemeleri - sunmaları beklenir. Alternatif malzemeler ile üretilecek maketler kimi zaman bir geçiş elamanı, kimi zaman 1:1 karakter-kahraman-canavar, kimi zaman ise kırsal planlama olabilir.''