39060387_1975423736080895_32232861973086

 

RE-THINK ON DWELL
Yürütücü: İSMAİL KOCATAŞ

 

*Ulamış köyü havzalarında bir nakarat, terennüm. Tasarım mırıldanmaları ile köyün gündelik mekansal pratikleri arasında bir yerde inşai faaliyetler silsilsesi yaratmak.

Tasarımı ve köyün yaşamsal faaliyetlerini inşai düzlemde tartışarak doğrudan ilksel bir düzlemle bir kavrayış geliştirmek daha olasıdır. Tuğlaları yığarak zemin ve duvarlar üzerinden köyde mekansal eklemlenmeler, inşalar gerçekleştirmek atölyenin temel motivasyonudur.
Bir zeminin, yüzeyin, duvarın sonsuz mekansal potansiyelini köyde arayacağımız nişlere eklemlenerek görmeye çalışacağız. Bu bir köy kahvesinin terası olurken, zaman zaman bir evin bahçesi olabilecek.
Tarihi bir hamamın girişini düşünürken bir taraftan köy okulunun bahçesinde bir oyun alanına inşa
etmenin potansiyelinden bahsedebiliyor olacağız.