KISAYOL(SHORTCUT)

 

Yürütücüler: Ceren Sözer, Atıl Aggündüz

 

Katılımcı Sayısı: 12-15

 

Mobilite kavramının günümüz dünyası için en büyük önemi, sağladığı erişimdir. Birbirine bağlı ve/veya bağımlı ve taşıma kapasitesinin kat kat üstünde insandan oluşan toplum yapısında, mobilite, getirdiği sorunlar bir yana, insanların birbiriyle olan ilişkisini canlı tutmaya yarayan her aracın temelinde yatan ana kavramdır. Bu bağlamda çalışmanın yürütüleceği köyde, erişim odaklı sorunlar tespit edilmek istenmektedir. Bu noktada 'erişim' yalnızca gündelik ihtiyaçları karşılayacak düzeyde değil, insanların sosyal ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri düzeyde sorgulanabilir. Dolayısıyla atölye, yerleşim biriminin iç dinamikleri ve günlük döngüsü anlaşıldıktan sonra yapılacak sunum ve tartışmalar üzerinden belirlenen bir soruya cevap arayacak, bulduğu cevabın karşılığında 1/1 ölçekli bir mekan üretimi yapılacaktır. Yer-Hız-Zaman kavramları bağlamında, çalışmanın yürütüleceği yerleşim birimine bir deneyim mekanı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu deneyim mekanının, yerleşim biriminin kendine has dinamiklerinden şekillenmesinin yanı sıra, söz konusu yere, yeni bir deneyim-aktivite sunması da öngörülmektedir. Atölye 12-15 kişilik katılımcı grubu ile keşif-tartışma-proje fikri oluşturma-inşa sıralamasıyla ilerleyecektir.